تمام مقالات مدیریت را به صورت مفصل و با مرجع های معتبر می توانید در سایت شخصی ایمان نجفی مطالعه کنید

 • نظریه نیازهای انسانی

  نظریه نیازهای انسانی یا سلسله مراتب نیازها از جمله رهیافتهای منابع انسانی به مدیریت است. در میان بینشهای ...

  نظریه نیازهای انسانی یا سلسله مراتب نیازها از جمله رهیافتهای منابع انسانی به مدیریت است. در میان بینشهای حاصله از جنبش روابط انسانی، نظریه مزلو در مورد نیازهای انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ن ...

  ادامه مطلب
 • نظریه تقویت و اصلاح رفتار

  یکی از مشهورترین نظریه های تبیین کننده فراگرد انگیزش، نظریه تقویت و اصلاح رفتار است. در این نظریه دو نوع ...

  یکی از مشهورترین نظریه های تبیین کننده فراگرد انگیزش، نظریه تقویت و اصلاح رفتار است. در این نظریه دو نوع رفتار از هم متمایز می شوند: رفتارهای واکنشی (غیر ارادی) و رفتارهای کنشی (ارادی). در نظریه تقویت ...

  ادامه مطلب
 • نظریه انتظار

  بر اساس این نظریه انتظار ، انگیزه هر عمل، و علت بروز هر رفتار خاص تحت تأثیر موارد ذیل معین می شود: الف) ا ...

  بر اساس این نظریه انتظار ، انگیزه هر عمل، و علت بروز هر رفتار خاص تحت تأثیر موارد ذیل معین می شود: الف) انتظار افراد از نتایج (پاداش یا تنبیه) حاصل از یک رفتار معین (انتظار قبولی در آزمون در نتیجه درس ...

  ادامه مطلب
 • نظریه یادگیری سازمانی

  نظریه یادگیری سازمانی از جمله رهیافتهای سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می گردد و سازمان را به مثابه یک ...

  نظریه یادگیری سازمانی از جمله رهیافتهای سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می گردد و سازمان را به مثابه یک سیستم باز صاحب اندیشه و زنده در نظر می گیرد. با تأکید بر این نکته که سازمانها نیز مانند ذهن انس ...

  ادامه مطلب
 • اصل پیتر

  اصل پیتر یا اصل حد بی کفایتی در سازمان می گوید: کار کنان به دلیل نشان دادن شایستگی در یک شغل به شغل بالات ...

  اصل پیتر یا اصل حد بی کفایتی در سازمان می گوید: کار کنان به دلیل نشان دادن شایستگی در یک شغل به شغل بالاتر می روند. و این روند تا آن جا ادامه می یابد که کارمند به حد بی کفایتی در یک شغل می رسد و همان ...

  ادامه مطلب
 • نظریه هدف گذاری

  بر اساس نظریه هدف گذاری ، اگر برای هر یک از افراد، هدفی معین شود، آنان برای دستیابی به هدفهای مذکور برانگ ...

  بر اساس نظریه هدف گذاری ، اگر برای هر یک از افراد، هدفی معین شود، آنان برای دستیابی به هدفهای مذکور برانگیخته می شوند؛ بنابر این، صرفنظر از نیازها و باورهای انسانها، "محیط" نقش حایز اهمیتی در تعیین هد ...

  ادامه مطلب
 • مدل پنجره جو-هری

  این نظریه توسط جوزف لوفت و هری اینگهام ارائه گردیده است. توضیح اجمالی در مورد این نظریه این که: شخصیت هر ...

  این نظریه توسط جوزف لوفت و هری اینگهام ارائه گردیده است. توضیح اجمالی در مورد این نظریه این که: شخصیت هر کدام از ما از چهار بخش تشکیل شده: خود عمومی که هم برای خودمان و هم برای دیگران شناخته شده است. ...

  ادامه مطلب
 • پوسد کورب

  اصطلاح پوسد کورب (POSDCORB) برای اولین بار توسط لوتر گیولیک و لیندال ارویک مطرح شد. (POSDCORB) در واقع لغ ...

  اصطلاح پوسد کورب (POSDCORB) برای اولین بار توسط لوتر گیولیک و لیندال ارویک مطرح شد. (POSDCORB) در واقع لغت با مفهوم خاصی نیست، بلکه از کنار هم قرار گرفتن یک سری از حروف لاتین که اول یک سری وظایف مدیرا ...

  ادامه مطلب
 • تئوری Z چیست

  این یک واقعیت است که ژاپنی ها به نسبت استعداد و امکاناتی که دارند انسان های موفقی هستند. از این رو همواره ...

  این یک واقعیت است که ژاپنی ها به نسبت استعداد و امکاناتی که دارند انسان های موفقی هستند. از این رو همواره در مدیریت جستجوی راهکار موفقیت آن ها مطرح بوده است. خصوصاً در این بین مدیران آمریکایی به طور ز ...

  ادامه مطلب
 • مدیر یک دقیقه ای ،ABC،PRICE

  بی گمان علاقمندان مدیریت با آثار کن بلانچارد آشناهستند. بلانچارد "مجموعه ای دارد که با هفت شروع می شود"، ...

  بی گمان علاقمندان مدیریت با آثار کن بلانچارد آشناهستند. بلانچارد "مجموعه ای دارد که با هفت شروع می شود"، مجموعه کتابهایی نوشته است که از تکیه کلام و عنوان یک دقیقه در آنهااستفاده کرده است . شاید معروف ...

  ادامه مطلب