چرخه حیات پروژه چیست؟

چرخه حیات پروژه در اصل نمایی از مراحل اصلی و قدم های عمده ایست که قرار است از ابتدا تا انتهای پروژه صورت پذیرد. چرخه حیات پروژه به دو بخش عمده تقسیم می شود:

۱- تمامی مشخصات تک تک مراحل پروژه که لازم است در چرخه ی حیات پروژه گنجانده شود.
۲-مشخصات و خصوصیاتی از تمامی اعضای تیم اجرایی که برای تحقق اهداف پروژه به آن ها نیاز داریم

چرخه حیات پروژه

چرخه حیات پروژه

مشخصه های کلی چرخه حیات پروژه  ها 

۱- همواره و تقریبا در بسیاری از پروژه ها در ابتدای پروژه هزینه ها و استفاده از نیروی انسانی محدود تر است، با گذشت زمان افزایش یافته و با نزدیک شدن به خاتمه ی پروژه مجددا کاهش می یابد.
۲- در ابتدای پروژه احتمال موفقیت در تعهدات و دستیابی به اهدافی که پیش بینی شده بسیار کمتر است و میزان ریسک و عدم قطعیت بیشتر است. این احتمالات با گذشت زمان و پیشرفت کار و شناسایی کلیه ی جوانب و احتمالات به تعادل و تناسب خواهند رسید. این موضوع کاملا بدیهی است که اگر کمترین میزان مغایرت بین برنامه و اجرای آن باشد، رسیدن به اهداف و موفقیت محتمل خواهد بود.
۳- بسیاری از برآورد ها و پیش بینی های انجام شده در مراحل ابتدایی پروژه با دقت انجام نگرفته و لذا نظربات و آرای مجریان پروژه در خصوص هزینه ها و محصول نهایی بسیار زیاد است. اما با پیشرفت پروژه و گسب مبانی دقیق تر و بررسی فاصله ی زمانی صحیح از مرحله ی ابتدایی تا انتهای کار، میزان نظریات مجریان کاسته شده و با بررسی مشخصات حقیقی پروژه، کلیه ی مراحل آن تبیین می شود.
۴- چرخه ی حیات کلیه ی پروژه غالبا به ۴ تا ۵ مرحله تقسیم می شود. اما مطابق نظر مجریان و متولیان پروژه های مختلف می تواند متفاوت باشد. این تفاوت ها به دیدگا ه های متفاوت مجریان از مراحل مختلف یک پروژه مربوط می شود. بسیاری نیز هر مرحله از پروژه را به زیر پروژه های کوچکتر تقسیم می کنند. که این امر امکان مدیریت بهتر و برآورد های صحیح تر از مراحل مختلف پروژه را برای مجریان پروژه فراهم می آورد.

درباره نویسنده

پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را در داخل و خارج از کشور انجام داده ام. تمامی مطالبی که در اینجا می نویسم نیاز های روزانه من بوده است و کاربرد عملیاتی دارد. مطمئنا روزی به درد شما هم می خورد، پس با دقت بخوانید!

نوشته های مرتبط