ویژگی کسب و کار

ویژگی های کسب و کار چه می تواند باشد ؟
شاید مهم ترین ویژگی کسب وکار توانایی سود بردن باشد. از آنجایی که همه ی ما به دنبال منافع خودمان هستیم. کسب و کار این امکان را فراهم می‌کند تابتوانیم به سود خود فکر کنیم. اما انسان ها فقط به سود مالی فکر میکنن ؟
خیر فقط سود مالی انسان نمی تواند مهم باشد. شخص در کسب خودش همان طور که انگیزه برای به دست آوردن سود مالی دارد .به احترامی که در قبال پیشرفت خودش درمیان افراد جامعه بدست می‌آورد به شدت اهمیت می‌دهد.
برای روشن شدن این موضوع داستان واقعی زیر را با هم مرورکنیم
آقای رفیعی یک مرد میلیونر است . یک روز دوست ایشان با بنز مشکی رنگ پیشه آقای رفیعی می آید و با خوشحالی از ماشین بنزی که خریده تعریف می‌کند . آقای رفیعی که از دیدن ماشین سر ذوق آمده بود می گوید ماشین عالی است. کلیدماشین را بدهید حیف است با این ماشین دوری در شهر نزنم .رفتن آقای رفیعی همان و برگشتن با صورت خاکی و خون آلود همان.(جریان تصادف گفته نشه بهتره)دوست آقای رفیعی وحشت می کند. میگوید اتفاقی افتاده . و همان جا است که متوجه میشود ماشین تبدیل به آهن پاره شده. دوست آقای رفیعی شروع به سرزنش او می کند و از همان شب مشغول به حرف زدن با دوستان مشترکشان میشود او می‌گوید بله ماشین حسابی له شده. و من به خاطر اشتباه این آقا بی ماشین هستم(منظورش به آقای رفیعی داستان واقعی مااست). بعداز۲ماه می‌خواهد ماشین له شده ای که از صافکاری بیرون آماده است به من تحویل دهد.

ویژگی های کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

آقای رفیعی که در شهر احترام خاصی برای خودش جمع کرده بودو البته این صحبت ها به گوشش می‌خورد ماشین بنز له شده را نقد از دوستش می‌خرد.(البته به قیمت له شده) چند روز بعد مهمانی ترتیب می‌دهد و همه‌ی بزرگان شهر را دعوت میکند. همه‌ی‌ مهمان ها که جمع می‌شوند یک کلید از جیبش در می‌آورد و به دوست خود می‌دهد و می‌گوید: ماشین جدید شما آماده بیرون خونه است. وقتی در خانه را باز می‌کند می‌بیند یک ماشین صفر که یک مدل بالاتر از بنز خود اوست جلوی در پارک شده. آقای رفیعی بلند می گوید مبارکت باشد.
به این شکل آقای رحیمی احترام خود را حفظ کرد .

 نتیجه گیری
۱: نتیجه می‌گیریم یکی دیگر از ویژگی های کسب و کار بدست آوردن اعتبار است. و اهمیت ویژه‌ای دارد. و مردم هزینه های سنگین میکنن تا اعتبار خود را نگه دارند
۲: والبته نتیجه اخلاقی هم این بعد این است که ماشین مردم را حتی برای لحظه ای قرض نگیریم.

در کل برای مرور بهتر است بدانیم ویژگی های مهم کسب و کار لذت کسب سود و بدست آوردن اعتبار می‌باشد

درباره نویسنده

پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را در داخل و خارج از کشور انجام داده ام. تمامی مطالبی که در اینجا می نویسم نیاز های روزانه من بوده است و کاربرد عملیاتی دارد. مطمئنا روزی به درد شما هم می خورد، پس با دقت بخوانید!

نوشته های مرتبط