• همکاری با سیمتاش برای ماشین سازی

  در خحال ی ...

 • نحوه شروع پرزنت موفق شرکتی

  برای شروع یک پرزنت موفق شرکتی روش های مختلفی را دیده ام. اما سه روش زیر به نظر موفق تر از بقیه است. ...

 • ترکیب تیم مذاکره کننده

  درباره ترکیب تیم مذاکره کننده در میزبانی جلسات رسمی، موضوعی را در سایت HBR دیدم که به نظرم رعایت آن ...

 • چک لیست برگزاری جلسات

  برای رسیدن به نتیجه ای منطقی و کسب منفعت حداکثری از جلسات گروهی بین شرکتها، رعایت موارد زیر پیش از ج ...

 • قواعد پایه در برگزاری جلسه پرزنت شرکت و خدمات

  پرزنت شرکت برای اولین بار به یک شرکت خریدار خدمات می تواند استرس زا و سخت به نظر برسد. اما رعایت قوا ...

 • نمایش موارد بیشتر