مشخصه های اساسی مدیریت پروژه کدامند

مشخصات اصلی مدیریت پروژه عبارتند از :

تمامی پروژه ها موقتی اند

هر پروژه ای در نوع خود منحصر به فرد و یکتاست

در هر پروژه ای تفضیل فزاینده دیده می شود

موقتی بودن پروژه ها :

هر پروژه ای در یک زمان آغاز و در تاریخ مشخصی پایان می یابد. مدیریت پروژه ها زمانی پایان می یابند که یا به اهداف مورد نظر از ان پروژه رسیده باشیم و یا اینکه به دلایلی متوجه شویم که رسیدن به اهداف مورد نظر امکان پذیر نبوده و لازم است که پروژه در همین زمان خاتمه یابد. اینکه پروژه ای به طور موقتی اجرا می شود به معنی دوره ی کوتاه اجرای آن نیست بلکه بسیاری از پروژه ها در طی زمان به اهدافشان دست می یابند. اما هیچ پروژه ای نیست که زمان اجرای آن نا محدود باشد. اگرچه که زمان اجرای پروژه ها محدود است اما معمولا نتیجه و مدیریت محصول حاصل از آن موقتی و کوتاه مدت نیستند.

Business man and meeting table background

مسئله ی مهم دیگر در خصوص مقتی بودن پروژه ها این است که در چه زمانی می توان به اهداف و نتایج مطلوب دست پیدا کرد. و این سوال همواره توجه مجریان و مدیران پروژه را به خود جلب کرده که آیا می توان پروژه را در زمان پیش بینی شده به اهداف پیش بینی شده رسانید؟

یکتا بودن پروژه ها :

برای اجرای هر پروژه ای مجموعه ای از فعالیت های ویژه ای صورت می پذیرد که پیش از این انجام نشده و این نشان از منحصر به فردی و یکتایی مدیریت و مشاوره مدیریت هر پروژه ایست. اگر چه که ممکن است در یک حوزه پروژه هایی با وجوه مشترک صورت پذیرد اما باز هم به دلیل اینکه هر پروژه ای متولی، طراح، موقعیت مکانی و زمانی خاص و هم چنین مجری و تیم خاصی دارد، متفاوت از دیگر پروژه های به ظاهر مشابه است و نمی تواند اصل یکتایی هر پروژه را زیر سوال ببرد.

تفصیل فزاینده :

نتایج و محصول حاصل از هر پروژه ای منحصر به فرد است و لازم است از شروع تا پایان پروژه به تفصیل بسط داده شود.

تفصیل فزاینده نتایج هر پروژه ای باید تا حد امکان از همان آغاز شروع شده و تا پایان پروژه کامل و دقیق شود. تفصیل فزاینده محصولات هر پروژه ای باید به دقت با محدوده ی اجرای پروژه و اهداف هر پروژه ای هم خوانی داشته و نباید از محدوده ی تعریف پروژه خارج شود.

به طور مثال  در مدیریت پروژه ای برای احداث یک کارخانه لازم است در ابتدا مشخصه هایی از کارخانه تبیین و واحد های اصلی با توجه به این مشخصه ها طراحی شوند. سپس این اطلاعات پایه ای برای اجرای مهندسی پروژه خواهند بود.

نتایج حاصل از طراحی نقشه ها تدریجا به تهیه و خرید لوازم و ساخت و نصب تجهیزات منجر خواهد شد. در نهایت تفضیل فزاینده ی مشخصه های پروژه به تولید نقشه هایی در عین ساخت منجر خواهد شد.

درباره نویسنده

پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را در داخل و خارج از کشور انجام داده ام. تمامی مطالبی که در اینجا می نویسم نیاز های روزانه من بوده است و کاربرد عملیاتی دارد. مطمئنا روزی به درد شما هم می خورد، پس با دقت بخوانید!

نوشته های مرتبط