مشاوره ISO 14001

با دریافت خدمات مشاوره ISO 14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی را در سازمان خود استقرار نمایید این سیستم به شما در کاهش هزینه ها ، دوباره کاری ها و به حداقل رساندن مسائل زیست محیطی کمک می نماید. مشاوره مدیریت ما خدمات مشاوره ایزو ۱۴۰۰۱را با قدم های زیر در خدمات مشاوره ISO 14001 رامحل سازمان ها ارائه می نماید :
تهیه برنامه زمان بندی خدمات مشاوره ISO 14001
شناخت وضعیت موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO 14001
آموزش سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱
مستندسازی سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ ( در این مرحله مشاور ایزو ۱۴۰۰۱ با همکاری مدیران واحدها اقدام به طراحی سیستم مدیریتی ایزو ۱۴۰۰۱ می نماید )
شناسایی جنبه های زیست محیطی با سیستم ارزیابی جنبه های زیست محیطی
در استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ بر شناسایی جنبه های زیست محیطی تاکید شده است هدف از شناسایی جنبه های زیست محیطی ، ایجاد یک سیستم شناسایی جنبه های زیست محیطی که بطور مستمر جنبه های زیست محیطی را کنترل نماید
نظارت بر اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و آماده سازی سازمان جهت دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱
ممیزی خارجی ( در این مرحله مشاور ایزو ۱۴۰۰۱ سازمان را در انتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو ۱۴۰۰۱ راهنمایی نموده و در طی فرآیند ممیزی خارجی تا مرحله اخذ گواهینامه ISO 14001 همراهی می نماید )

استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 می تواند مزایای زیر را برای سازمان ها داشته باشد :
– ایجاد سیستم مدیریت محیط زیست منجر به حفاظت بیشتر از محیط زیست می شود
– یکپارچه نمودن سیستم های مدیریتی که کاهش هزینه ها و حذف دوباره کاریها را بدنبال خواهد داشت
– ارتقای بهره وری بدلیل استفاده بهینه از منابع
– افزایش رعایت مقررات و قوانین مربوط به محیط زیست
– افزایش سهم بازار و جلب رضایتمندی مشتریان
– به حداقل رساندن مسائل زیست محیطی از طریق ارزیابی جنبه های زیست محیطی

Post source : http://www.msi.co.ir/

درباره نویسنده

پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را در داخل و خارج از کشور انجام داده ام. تمامی مطالبی که در اینجا می نویسم نیاز های روزانه من بوده است و کاربرد عملیاتی دارد. مطمئنا روزی به درد شما هم می خورد، پس با دقت بخوانید!

نوشته های مرتبط