مشاوره بازاریابی روابط مشتری

بازاریابان در دهه اخیر به دو گروه تقسیم شده اند: آن دسته از بازاریابان که تمرین بازاریابی روابط مشتری دارند و آنهایی که ندارند. گروه اول کسانی هستند که دریافته اند برنامه ی بازاریابی آنها، به ایجاد و تقویت وفاداری مشتری به برند نیازمند است. این دسته از بازاریابان به همان اندازه که بر جذب مشتری تمرکز دارند، به نگهداری مشتریان پیشین خود نیز تاکید دارند. آنها دریافته اند که فرآیند فروش، برای فرصت های خلق برندی ماندگار و پر منفعت، از ارتباط با مشتری آغاز می شود.
بازاریابی روابط مشتری و یا در زبان لاتین Customer Relationship Marketing (CRM)، یک فرآیند کسب و کار است که در آن روابط مشتری، وفاداری مشتری و ارزش برند با استفاده از فعالیت ها و استراتژی های بازاریابی ساخته می شود. بازاریابی روابط مشتری، امکان توسعه روابطی بلند مدت با مشتریان جدید و ثابت با کمک اجرای یکسان سازمانی را، به کسب و کار می دهد. بازاریابی روابط مشتری و یا به اختصار CRM، استراتژی های خاص تجارت و مشتری مداری، مانند استخدام کارمندان ماهر، برنامه ی بازاریابی، ایجاد روابط مثبت و تبلیغات را با یکدیگر ترکیب می کند.

مشاوره بازاریابی روابط مشتری

مشاوره بازاریابی روابط مشتری

بدون وفاداری مشتریان، یک برند صرفا فقط یک علامت تجاری است، یک علامت ناشناس با کمترین ارزش. با وفاداری مشتریان است که یک برند بیش از یک آرم تجاری ارزش می یابد. یک آرم تجاری مشخص کننده ی نوع تولید، خدمات و شرکت می باشد. یک برند بر اساس تعهدات شناخته می شود. یک برند قوی بر اساس صداقت، وابستگی و تعهدی ممتاز که برتر از یک نام تجاری است، شناخته می شود. نتیجه ایجاد و ارتقا وفاداری به آرم تجاری، به صورت متناظر سبب افزایش ارزش برند می شود.
توانایی بازاریابی روابط مشتری در مهارت جمع آوری عکس العمل مشتریان به یک برند برای ایجاد بازاریابی متمرکز، قوی و رو به رشد با هدف معرفی برند می باشد. CRM معمولا برای سازماندهی، عملکرد خودکار و تطابق فروش، بازاریابی، خدمات مشتری و خدمات فنی، از تکنولوژی استفاده می نماید.
بازاریابی روابط مشتری دریافته است که جذب مشتری به تنهایی کافی نیست. هدف CRM، تبدیل مشتریان به مشتری وفادار و مشتری وفادار به مشتری مشتاق می باشد. این فرآیند وفاداری، قلب بازاریابی روابط مشتری و یا CRM می باشد. بازاریابی روابط مشتری، بر طی این فرآیند وفاداری توسط مشتریان تمرکز دارد. این روش جدید بازاریابی صرفا بهترین روش تمرین بازاریابی نیست؛ این صرفا نیازمند تغییرات بنیادی در تمرینات بازاریابی است.
بازاریابی روابط مشتری فقط مربوط به تحول در افکار بازاریابی نیست. یک انقلاب بزرگ در چگونگی مدیریت بازاریابی برند محسوب می شود. در این نوع بازاریابی، مشتریان، رئیس های ما هستند؛ رضایت آنها بر هر چیزی مقدم است. میزان فروش هدف نهایی این فرآیند محسوب نمی شود بلکه میزان مشتری و میزان وفاداری آنها، موفقیت فرآیند بازاریابی فروش را مشخص می کند.
CRM راهی برای ارزیابی مستقیم ارزش مشتری به بازاریاب نشان می دهد. برای مثال یک کسب و کار آنلاین که مایل به افزایش وفاداری مشتری و برگشت مشتری در ازای افزایش مشتری می باشد، نیازمند چنین فرآیندی است. در حقیقت، برند های معتبر معتقدند که یک مشتری وفادار، یک مشتری همیشگی است که می تواند برای برند شما، تبلیغات محسوب شود، در واقع معرف برند شما باشد اما تعداد زیادی مشتری فقط و فقط چندین مشتری ساده محسوب می شوند که حتی در صورت نارضایتی برای شما تبلیغات معکوس در پی خواهند داشت.
بازاریابی روابط مشتری، در مورد برد و نگهداری وفاداری مشتری به برند به صورت روزانه می باشد. این فرآیند هیچ زمانی پایان نمی پذیرد؛ وفاداری به خودی خود اتفاق نمی افتد بلکه برای ایجاد وفاداری به تلاش و راهکارهای بازاریابی زیادی نیاز است تا بتوان در نبرد برند سازی معتبر، پیروز شد. بازاریابی روابط مشتری، نباید با مدیریت روابط مشتری یکسان معنی شود. اما به دلیل شباهت در اختصار کلمات لاتین (Customer Relationship Marketing) (CRM) و (Customer Relationship Management )(CRM) گاهی این سردرگمی ایجاد می شود. این در حالیست که مدیریت روابط مشتری، اطلاعات دوره صنعتی برای راهکارها، نرم افزارها و معمولا قابلیت شاهراه جهانی اینترنت برای کمک به اقدام مدیریت روابط مشتری در مسیری سازماندهی شده می باشد.

درباره نویسنده

پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را در داخل و خارج از کشور انجام داده ام. تمامی مطالبی که در اینجا می نویسم نیاز های روزانه من بوده است و کاربرد عملیاتی دارد. مطمئنا روزی به درد شما هم می خورد، پس با دقت بخوانید!

نوشته های مرتبط