مشاوره مدیریت افزایش فروش

عوامل زیادی بر میزان فروش محصول شما تاثیر گذار می باشد بمنظور بهبود عملکرد فروش ،‌ گروه مشاوره مدیریت ما سیستم بازاریابی و فروش شما را ارزیابی نموده و مشاوره مدیریت افزایش فروش روش های افزایش فروش را برای شما مشخص می نماید بدین صورت شما می توانید تعداد مشتریان و حجم سفارشات را سریع افزایش دهید. آیا شما می دانید برای افزایش عملکرد فروش از کجا باید شروع کنیم ؟ چگونه فروش خود را سریع افزایش دهید ؟

مشاوره مدیریت افزایش فروش

مشاوره مدیریت افزایش فروش

پس از انعقاد قرارداد جلسه ای برای هماهنگی و آغاز طرح هماهنگ می گردد. در طی جلسات مورد نیاز یک مصاحبه گر حرفه ای اقدام به دریافت اطلاعات از مدیران شرکت متقاضی می نماید و بخشی از اطلاعات مورد نیاز تکمیل می گردد. مصاحبه گر علاوه بر انجام مصاحبه، فرآیند فعلی بازار یابی و فروش را مورد بررسی قرار می دهد. پس از دریافت اطلاعات اولیه ، یک تیم تحقیق ، اطلاعات مورد نیاز برای بررسی بازار ها و رقبا را به صورت مستقل تهیه می نمایند تا قابلیت انجام تحلیل های مقایسه ای فراهم گردد. در نهایت بیش از ۸۰ پارامتر موثر مورد ارزیابی قرار می گیرد.
پس از تکمیل ورودیها ، داده های جمع آوری شده توسط یک ناظر حرفه ای مورد بازنگری قرار می گیرد. در صورت تایید ناظر ، اطلاعات در نرم افزار مرتبط که شامل اطلاعات بیش از ۶۰۰ شرکت فعال در صنایع مختلف است وارد شده و مقایسات اولیه به صورت مکانیزه انجام می شود. خروجی مرحله قبل توسط یک تیم تحلیل گر حرفه ای مورد ارزیابی و پردازش قرار گرفته و گزارش جامع نهایی ارزیابی فروش و بازاریابی که شامل زیر است تهافزایش فروشیه می گردد.

– مزایای رقابتی شما در مقایسه با رقبا
– نقاط ضعف شما در مقایسه با رقبا
– برترین برنامه های اجرایی برای افزایش سریع میزان فروش و افزایش جذب مشتری
– برنامه های طولانی مدت برای ایجاد مزایای رقابتی پایدار برای سازمان شما
– پیشنهادات همکاری ما برای پیگیری برنامه های بهبود
– سایر اطلاعات مفید درباره رقبا و بازارهای مرتبط

مشاوره مدیریت ما آمادگی دارد تا با استفاده از ابزارهای نوین ارزیابی سیستم های بازاریابی و فروش ، در کنار شما تعداد مشتریان و حجم سفارشات شما را افزایش دهد.

Post source : http://www.msi.co.ir/

درباره نویسنده

پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را در داخل و خارج از کشور انجام داده ام. تمامی مطالبی که در اینجا می نویسم نیاز های روزانه من بوده است و کاربرد عملیاتی دارد. مطمئنا روزی به درد شما هم می خورد، پس با دقت بخوانید!

نوشته های مرتبط