مثلث مدیریت پروژه

مثلث مدیریت پروژه شامل سه ضلع زیر است:
۱- زمان
۲- هزینه
۳- چشم انداز

مثلث مدیریت پروژه

مثلث مدیریت پروژه

زمان
به منظور تخمین زمان لازم برای اجرا و ثمر بخشی یک پروژه متد های مختلفی توصیه می شود. از پر کاربردترین روش های تخمین زمان پروژه تنظیم جدول شکست به کمک بررسی کلیه ی فرآیند ها و فعالیت هایی است که در طول پروژه باید انجام شود. در شروع کار لازم است زمان مورد نیاز برای هر یک از مراحل پروژه پیش بینی شده و در نهایت زمان کلی پروژه تعیین شود. فرآیند ها و مراحل پروژه باید اولویت بندی شده و وابستگی های میان آن ها به دقت شناسایی شود و کلیه ی این اطلاعات در جدول زمان بندی پروژه ثبت گردد. وابستگی مراحل مختلف پروژه وهم چنین میزان دسترسی به منابع می توانند تاثیر به سزایی در زمان انجام پروزه داشته باشند. به طور عمده در بسیاری از پروژه ها مدیران دو حدنهائی برای خاتمه ی پروژه منظور می کنند. زمان هر پروژه از جمله محدودیت هایی است که نه می توان آن را هزینه قلمداد کرد و نه منابع! بنابراین مدیران پروژه قادر نخواهند بود تغییرات ناشی از زمان را کنترل کنند. همین خصوصیت زمان است که آن را از سایر منابع پروژه متمایز می کند. بنابراین نباید از هرگونه تلاشی برای کاهش هزینه ها که در زمره ی کاهش زمان تاخیر پروژه است، کوتاهی کرد.

هزینه
میزان هزینه های اجرائی هر پروژه به عوامل مختلفی بستگی دارد. که این عومل شامل :
۱- کمیت منابع
۲- میزان تلاش تیم ا جرا
۳- مصالح
۴- مدیریت ریسک
۵- مدیریت ارزش افزوده
۶- تاسیسات
۷- افزایش هزینه و … است.

چشم انداز
منظور از چشم انداز اهداف مشخصی است که باید در انتهای پروژه به آن ها دست یافت. به تعریفی دیگر، چشم انداز آن چیزی است که قرار شده پروژه آن را انجام دهد. از مولفه های مهم چشم انداز هر پروژه ای، کیفیت محصول نهائی است. زمانی که بر یک پروژه مصرف می شود با کیفیت کلی پروژه ارتباط مستقیم دارد. تمامی مراحل یک پروژه برای انجام به زمان خاص خود نیاز دارند اما اختصاص زمان بیشتر باعث افزایش کیفیت می شود. توجه داشته باشید که در پروژه های بزرگ توجه به زمان عامل تاثیر گذار بر کیفیت ارائه ی محصول نهایی و میزان هزینه ها است. به طور خلاصه می توان گفت : به ازای زمان مشخص، هزینه ی مشخص و کیفیت مشخصی وجود دارد. در این تعریف منظور از چشم انداز همان کیفیت پروژه است.
این سه ضلع از مثلث مدیریت پروژه سه محدودیت مهم هستند که همواره با هم در تعاملند و تغییر در هرک از آن ها باعث تغییر در محدودیت دیگر می شود. به طور مثال با افزایش چشم انداز یا همان کیفیت پروژه، زمان و هزینه هم افزایش می یابد. در مقابل محدودیت زمانی می تواد باعث افزایش هزینه ها و کاهش چشم انداز شود.
اما در مقابل این سه ضلع از مثلث مدیریت پروژه ، نظم و انظباط مدیریت پروژه و مشاوره مدیریت قرار دارد که این گونه تعریف می شود :
ابزرا ها و روش هایی که به تیم اجرا این امکان را می دهد که با توجه به سه محدودیت گفته شده به فعالبت هاب خود پبرامون پروژه بپردازند و آن ها ساماندهی کنند. از دیدگاه دیگری در مدیریت پروژه سه محدودیت منابع مالی، زمان و نیروی انسانی در نظر گرفته می شود. به این معنا که برای رسیدن سریع به نتیجه لازم است نیروی انسانی بیشتر و هزینه های بالاتری صرف شود.

درباره نویسنده

پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را در داخل و خارج از کشور انجام داده ام. تمامی مطالبی که در اینجا می نویسم نیاز های روزانه من بوده است و کاربرد عملیاتی دارد. مطمئنا روزی به درد شما هم می خورد، پس با دقت بخوانید!

نوشته های مرتبط