فرآیند ارتباطات

فرآیند ارتباطات (Communication Process) عبارت است از انتقال اطلاعات از فرستنده به دریافت کننده به طوری که اطلاعات برای فرستنده و گیرنده قابل درک مشابه باشد. ارتباطات فرآیندی است که اشخاص از طریق انتقال علایم پیام، به تبادل معنی مبادرت می ورزند. عناصر مهم در این فرآیند، عوامل زیر هستند:

  • فرستنده (Source or Sender) یعنی کسی که مسئول به رمز درآوردن یک معنی و مفهوم به صورت یک پیام است.
    دریافت کننده (Receiver) که پیام را از رمز خارج و به صورت یک معنی ادراک می کنند.
فرآیند ارتباطات

فرآیند ارتباطات

 

در حالی که این فرآیند ارتباطات بسیار ابتدایی به نظر می رسد ولی به این سادگی هم که به نظر می رسد نیست و آن چه در بیان مفهوم ارتباطات مطرح است، مسئله ای به نام ارتباطات سازمانی است که اصلی ترین بستر جاری شدن  موفقیت یک مدیر است و آن فرآیندی است که به وسیله آن، مدیران برای گرفتن اطلاع و تبادل معنی به افراد فراوان داخل سازمان و افراد و ارگان های مربوط خارج از آن، سیستمی را برقرار می سازند. از این رو ارتباطات موثر را قلب مدیریت می دانند.

Post source : wikipg.com

درباره نویسنده

پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را در داخل و خارج از کشور انجام داده ام. تمامی مطالبی که در اینجا می نویسم نیاز های روزانه من بوده است و کاربرد عملیاتی دارد. مطمئنا روزی به درد شما هم می خورد، پس با دقت بخوانید!

نوشته های مرتبط