ترکیب تیم مذاکره کننده

درباره ترکیب تیم مذاکره کننده در میزبانی جلسات رسمی، موضوعی را در سایت HBR دیدم که به نظرم رعایت آن می تواند در برگزاری موفقیت آمیز جلساتی که شرکت ما میزبان آن است مفید باشد.

علاوه بر چک لیست برگزاری که در شکل می بینید، بحث مهم دیگر در جلسات داشتن 5 نقش اساسی است:

  1. مسئول جلسه : کسی که به همه جوانب اشراف داشته و از صحت تبیین همه مطالب اطمینان حاصل می کند.
  2. دبیر: کسی است که همه اطلاعات موجود در جلسه را به دقت یادداشت برداری می کند. در حین برگزاری جلسه با دقت به همه رفتار های افراد مقابل دقت کرده و می بینید که ایشان چه چیزی را جذاب دانسته اند.
  3. مسئول زمان: کسی که برنامه زمان بندی را فیکس و یاداوری می کند.
  4. مشارکت کننده: کسی که در کنار مسئول وظیفه زنده نگهداشتن جلسه را دارد.
  5. متخصص: کسی که با مثالهای تخصصی و حرفه ای همه را انگشت به دهان می کند.

 

درباره نویسنده

پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را در داخل و خارج از کشور انجام داده ام. تمامی مطالبی که در اینجا می نویسم نیاز های روزانه من بوده است و کاربرد عملیاتی دارد. مطمئنا روزی به درد شما هم می خورد، پس با دقت بخوانید!

نوشته های مرتبط