سبک های رهبری و رفتار های مدیریتی

شاید به عنوان نتیجه ای از چگونگی مدیریت تغییرات ، میتوان به عدم کارایی مناسب مدیران ارشد در سازمانهای بزرگ انگلستان اشاره کرد. یک مطالعه گسترده در سال ۲۰۰۸ در استرالیا نشان داد که مدیران ارشد سازمانها در استرالیا عملکرد کاملا برتری از همتایان خود در انگلستان دارند، به طوری که غالبا افراد قابل اعتماد و قابل دسترسی بوده و ندرتا دارای پنهان کاری و یا شخصیت بروکراتیک می باشند.

سبک های رهبری و رفتار های مدیریتی

سبک های رهبری و رفتار های مدیریتی

شایع ترین سبک های مدیریتی در انگلستان در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ سبکهای بروکراتیک(اداری) ، واکنشی و اقتدارگرا بوده است. در حقیقت گسترش دو مورد از سبک های فوق (اداری-اقتدارگرا) از سال ۲۰۰۷ به شدت افزایش یافته است که متاسفانه این سبک ها عموما باعث ایجاد افسردگی و نارضایتی کاری در کارمندان می شود ، تحقیقات ما نشان می دهد که تعامل کارکنان با سبک های مختلف رهبری عامل توانمندی جهت درک بهتر ، اعتماد بیشتر ، قابلیت در دسترس بودن بالاتر ، افزایش نو آوری و افزایش کارآفرینی میباشد که متاسفانه امروزه در اکثر رفتارهای مدیریتی در سازمانهای بزرگ این مساله جایگاه خاصی نداشته و برخوردها و رفتارهای قدیمی و از کار افتاده مدیریتی موجب ایجاد افسردگی و نارضایتی کاری در کارکنان می شود.

نکته نگران کننده دیگری که همواره باعث میشود تا تعامل صحیح در سازمان از بین رفته و تنش های مختلفی بین پرسنل و مدیران ایجاد شود، تضاد بین صحبت ها و رفتارهای مدیران استا این بدین منظور است که عده ای از مدیران سخنان و حرف های رضایت بخشی را به کارکنان ارئه می دهنددر حالی که عملکرد آنها تضاد زیادی با صحبتهایشان دارد این تضاد و اختلاف های رفتاری موجب ایجاد نا ملایمتی از سوی کارکنان و نیز ایجاد تنش در محیط کاری می شود.

Post source : wikipg.com

درباره نویسنده

پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را در داخل و خارج از کشور انجام داده ام. تمامی مطالبی که در اینجا می نویسم نیاز های روزانه من بوده است و کاربرد عملیاتی دارد. مطمئنا روزی به درد شما هم می خورد، پس با دقت بخوانید!

نوشته های مرتبط