ساختار شکست کار در مدیریت پروژه

در سال های گذشته در کشور های مختلف دنیا، پروژه های بسیاری با مالکین متفاوت، در بازه های زمانی مختلف و هزینه های متفاوت به اجرا در آمده است. اجرا، تکمیل و موفقیت پروژه ها مرهون تلاش بسیار، مهارت ها و تخصص های مورد نیاز در مدیران پروژه است استفاده از کامپیوتر های شخصی، یکی دیگر از ابعاد های استفاده از ابزار های موثر در زمینه ی مدیریت پروژه است.

ساختار شکست کار در مدیریت پروژه

ساختار شکست کار در مدیریت پروژه

در این سری از مطالب قصد داریم با آشنا شدن با مفهوم شکست کار در مدیریت پروژه و استفاده از نظام کدینگ و واژگان مناسب، به مبنای درستی برای کنترل کلیه ی پروژه ها دست یابیم. اگر شکست کار ساختا ر درست و منظمی داشته باشد، در نتیجه کلیه ی فرآیند های پروژه به درستی سازماندهی شده و به اجرا در خواهند آمد. کلیه ی افراد درگیر در یک پروژه، به اطلاعات مناسب، دقیق و درستی از فعالیت هایی که قرار است انجام دهند نیاز دارندو بنابراین تدوین یک ساختار شکست کار مناسب، مبنایی برای تنظیم سیستم اطلاعاتی پروژه میان افراد خواهد بود.

تعریف ساختار شکست کار

ساختار شکست کار را می‌توان بدین ترتیب تعریف کرد:
یک ساختار شبکه‌ای یا درختی به شکل گرافیکی، برای نمایش روندی که کحصول تولید می شود یا خدمتی ارائه. این ساختا رشامل کلیه ی بخش های روند تولید و عرضه ی خدمت است.  در تعریف ساختار شکست کار ، منظور از کارهایی که باید انجام شود، اجرا و اتمام یک پروژه از ابتدا تا انتها با بودجه و زمان مشخص است. هدف از تدوین ساختار شکست کار اطمینان از مشارکت کلیه ی افراد اعم از مجریان و کارفرمایان و اطلاع از انچه باید عملی کنند، در کلیه ی مراحل پروژه است.
استفاده از ساختار شکست کار  می تواند منبع بسیاری خوبی برای برقراری رابطه ی درست میان کلیه ی تیم های کاری و حتی سازمان های ناظر و … برای تسهیل در فرآیند های کاری از طریق ایجاد یک مبنای مشترک باشد.

کاربران ساختار شکست کار
در پروژه های بزرگ، علاوه بر تیم کارکنان پروژه، کلیه ی سرمایه گذاران، پیمانکاران و حتی سازمان ها و نهاد های دولتی در امور مختلف پروژه مشارکت داشته، در نتیجه نیاز به اطلاعات چندگانه و متمرکز بسیار ضرورری است.  به منظور رعایت هر چه بهتر و بیشتر قوانین و مسئولیت های نظارتی شرکت ها و سازمان ها، به یک زبان مشترک نیاز است. فلسفه ایجاد کد برای هر یک از عملیات در WBS و متدولوژی آن، می‌تواند این نیاز اطلاعاتی کلیه مراجع و واحدها را مرتفع کند.
به واقع در انجام یک پروژه، شکست کار ساختاری برای ایجاد یک زبان مشترک فراهم آورده . ابزاری برای برقراری ارتباطی موثر میان تمامی کاربران پروژه را در دسترس قرار می دهد.
در تامین داده‌های مورد نیاز برای تدوین ساختار شکست کار، دو گروه دخالت دارند :
۱- گروه عملیاتی پروژه
۲- گروه‌های حاکمیتی مسوول
گروه‌های عملیاتی شامل، طراحی و مهندسی، ساخت و اجرا، مشاوره مدیریت مالی، اداری و تامین تجهیزات و گروه‌های حاکمیتی و مسوول مانند، کارفرما/صاحب‌کار، سازمانهای دولتی و پیمانکاران هستند. یک ساختار شکست کار خوب طراحی شده، منظم ترین و دقیق ترین ارتباط را میان این دو گروه برقرار می سازد.

درباره نویسنده

پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را در داخل و خارج از کشور انجام داده ام. تمامی مطالبی که در اینجا می نویسم نیاز های روزانه من بوده است و کاربرد عملیاتی دارد. مطمئنا روزی به درد شما هم می خورد، پس با دقت بخوانید!

نوشته های مرتبط