درباره ما

موفقیت کسب و کارها تا حد زیادی وابسته به قدرت عمل ایشان در انتخاب استراتژی های صحیح و به روزسازی کارآمد است. مشکل عمده در این خصوص این است که هر کسب و کاری از نظر تخصصی زیر و بم های زیادی دارد که عملا برای یک مشاور مدیریت به تنهایی ساختن آن کسب و کار ممکن نخواهد بود. تفاوت کار مجموعه مشاوره مدیریت ایمان نجفی و شرکا در این است که با دسترسی به تیمی از بهترین ها در حوزه های تخصصی مربوط به کسب و کار شما داشته و با رویکردی عمل گرا شما را در رسیدن به اهدافتان کمک خواهد کرد.

برخی از پروژه های پیشین ما را می توانید در این لینک مشاهده کنید.