خدمات مشاوره مدیریت

روش مدیریت ما، در انجام امور مشاوره مدیریت یک روش متفاوت و منحصر به فرد است. ما همواره مدیر پروژه‌ای را برای هر پروژه اختصاص می دهیم که علاوه بر مهارت در مشاوره مرتبط در صنعت مورد مشاوره نیز از بینش و آگاهی مناسبی برخوردار باشد. پروژهای ما در مقاطع زمانی مشخص توسط ناظر پروژه کنترل می شوند و نتایج مورد بررسی و بازنگری قرار می گیرند.

خدمات مشاوره مدیریت

خدمات مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت در حوزه‌های سرآمدی و تعالی سازمانی، رهبری و مدیریت استراتژیک، روش ها و ابزارهای مدیریتی، سیستم‌های مدیریتی ایزو ، مدیریت منابع انسانی، بازارزیابی و فروش ارائه می‌گردد. موضوعات مشاوره مدیریت در هر حوزه در ادامه آمده است.

خدمات مشاوره مدیریت ما

مشاوره سرآمدی و تعالی سازمانی

» خود ارزیابی بر مبنای مدل تعالی سازمانی ۲۰۱۳ EFQM و شرکت در جایزه ملی بهره وری مشاوره مدل سرآمدی

» تدوین اظهار نامه بر مبنای مدل۲۰۱۳ EFQM و جوایز ملی کشور

» انجام مشاوره و هماهنگی های مورد نیاز برای ارزیابی توسط ارزیابان بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM 2013

» مشاوره و انجام خدمات بر پایه مدل جایزه ملی کیفیت ایران

» مشاوره و انجام خدمات مشاوره مد ل های تعالی سازمانی در بخض بهداشت و درمان

» مشاوره و انجام خدمات مشاوره مدل های تعالی سازمانی در بخش آموزش

» مشاوره و انجام خدمات مشاوره مدل های تعالی سازمانی در بخش مدیریت پروژه

» مشاوره و انجام خدمات مشاوره مدل های تعالی منابع انسانی

جهت درخواست خدمات مشاوره مدیریت بر روی فرم درخواست خدمات مشاوره مدیریت کلیک نمایید.

مشاوره رهبری و مدیریت استراتژیک

مشاوره مدیریت استراتژیک » استقرار نظام مدیریت استراتژیک Strategic Management در سازمانهای خصوصی ، دولتی و خدمات عمومی

» استقرار نظام مدیریت استراتژیک Strategic Management در سازمانهای دولتی و خدمات عمومی ( با استفاده از مدل برایسون و …)

» استقرار نظام کارت های امتیاز دهی( روش ارزیابی ) متوازن(BSC) برای استقرار استراتژی هاو ارزیابی آنها

» استقرار نظام ارزیابی ۳۶۰ درجه

» مشاوره تعیین آرمان ، ماموریت و ارزشهای سازمانی

» تعیین مدل های تجاری ( Business Model )

جهت درخواست خدمات مشاوره مدیریت بر روی فرم درخواست خدمات مشاوره مدیریت کلیک نمایید.

مشاوره مدیریت در حوزه فلسفه ها، روشها و ابزار مدیریت

» مشاوره های تخصصی شش سیگما ۶δ در سازمانهای تولیدی و خدماتی

» مشاوره استقرار مدل های مدیریت زنجیره تامین SCM

» معماری سازمانی Enterprise Architecture

» تولید ناب Lean Manufacturing

» مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار BPR

» مدیریت توسعه مارک تجاری Brand Management

» استقرار مهندسی ارزش Value Engineering

» نظام آراستگی سازمانی ۵S

» مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

» مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع TPM

» گسترش عملکرد کیفیت QFD

» استقرار طرح های بهینه کاوی Benchmarking

» استقرار نظام مدیریت منابع انسانی HRM

» استقرار رویکرد کانون های ارزیابی و توسعه بمنوظر جذب، استخدام و نگهداری پرسنل AC & DC

» مشاوره مدیریت رفتار شهروندی سازمانی OCB

» استقرار نظام مدیریت مشارکت کارکنان

» استقرار نظام مدیریت پیشنهادات

» مدیریت دانش Knowledge Management

» استقرار نظام های مدیریت تغییر Change Management

» استقرار نظام مدیریت تکنولوژی Technology Management

جهت درخواست خدمات مشاوره مدیریت بر روی فرم درخواست خدمات مشاوره مدیریت کلیک نمایید.

مشاوره سیستم های مدیریتی

» استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای ISO9001

مشاوره استاندارد های ایزو» استقرار نظام مدیریت زیست محیطی بر مبنای ISO14001

» استقرار نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001

» استقرار نظام مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت HSE MS

» استقرار نظام مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی ISO/TS16949

» استقرار نظام مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز و پتروشیمی ISO/TS29001

» استقرار نظام مدیریت کیفیت در صنایع غذایی ISO22000

» استقرار نظام مدیریت کیفیت در صنایع غذایی HACCP

» استقرار نظام مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی ISO13485

» استقرار نظام مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO/IEC17025

» استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001

» استقرار نظام مدیریت آموزش ISO10015

» استقرار نظام مسئولیت پذیری اجتماعی SA8000 – ISO 26000

» استقرار مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO 31000

» استقرار نظام های مدیریت یکپارچه IMS

جهت درخواست خدمات مشاوره مدیریت بر روی فرم درخواست خدمات مشاوره مدیریت کلیک نمایید.

مشاوره مدیریت پروژه و نرم افزار

» استقرار نظام مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK

مشاوره مدیریت پروژه

» استقرار نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO10006

» استقرار مدل تعالی پروژه PEM

» ستقرار مدل بلوغ مدیریت پروژه بر اساسOPM3

» تهیه طرح های تجاری (Business Plan)

جهت درخواست خدمات مشاوره مدیریت بر روی فرم درخواست خدمات مشاوره مدیریت کلیک نمایید.

مشاوره کارآفرینی

» استقرار نظام کارآفرینی سازمانی Corporate Entrepreneurship

» استقرار نظام مدیریت کارآفرینی Entrepreneurship Management

» مشاوره ایجاد و تهیه طرح کسب و کار جدید

Post source : http://www.msi.co.ir/

درباره نویسنده

پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را در داخل و خارج از کشور انجام داده ام. تمامی مطالبی که در اینجا می نویسم نیاز های روزانه من بوده است و کاربرد عملیاتی دارد. مطمئنا روزی به درد شما هم می خورد، پس با دقت بخوانید!

نوشته های مرتبط