انواع برنامه ها از نظر سطوح کار

برنامه هایی که برای کنترل و نظارت بر پروژه ها تدوین می شوند معمولا از نظر سطوح کاری به سه دسته ی عمده تقسیم می شوند:
Outline Plan .1
Main Plan .2
Translator Plan .3

انواع برنامه ها از نظر سطوح کار

انواع برنامه ها از نظر سطوح کار

Outline Plan .1
این سطح از برنامه ها شامل مباحث کلی و کلیات برنامه ریزی شده برای یک پروژه است. به این برنامه معمولا برنامه ی سطح یک یا دو و یا Outline Level هم می گویند.
برنامه ای در این سطح معمولا پیش از آغاز یک مناقصه و یا در زمان مناقصه تهیه می شود. در این سطح از برنامه، اطلاعات بسیار کلی هستند. نیازمندی های جامع و کلی پروژه از قبیل زمان لازم برای اجرای پروژه، تعداد نیروی انسانی و تیم اجرایی مورد نیاز، منابع و تجهیزات و نهایتا بودجه ی کلی پروژه براساس مدارک ابتدایی ای که از پروژه در اختیار است تنظیم می شود.  بدیهی است که برنامه ریزی در چنین سطحی دقت کافی نداشته و صرفا جهت ایجاد دیدگاه کلی از اطلاعات مورد نیاز برای پروژه است.

۲ Main Plan
به برنامه ی اصلی پروژه، Main Plan گفته می شود. این برنامه معمولا به برنامه ی سطح ۳ و یا System Level نیز شهرت دارد. از مهم ترین و اساسی ترین وظایف یک برنامه ریز برای هر پروژه ای درک صحیح این برنامه و تدوین آن به شکلی کاملا صحیح و مطابق اصول مدیریت پروژه است.
Translator Plan . 3
این برنامه ها به برنامه ی مترجم معروفند معمولا بسیار کوتاه مدت هستند و بر اساس یک برنامه ی اصلی شکل می گیرند. به طوریکه برنامه های مترجم معمولا زیر مجموعه ی یک برنامه ی زمان بندی اصلی قرار می گیرند.
اما شاید سوال اینجا باشد که، با وجود برنامه های اصلی چه نیازی به برنامه های مترجم است؟
پاسخ این سوال در نام این برنامه مشخص است! برنامه های مترجم، به نوعی مترجم و مفسر برنامه ی اصلی هستند. به گونه ای که تک تک فرآیند های اصلی پروژه را تفسیر و ساده سازی می کنند. برای تک تک مراحل وظایف و مسئولیت ها را مشخص کرده و جزئیات و اطلاعات ضروری مرتبط با هر یک از تیم های اجرائی یا مدیران و سرمایه گذاران را در اختیارشان قرار می دهد. فعالیت هایی که در برنامه های مترجم تدوین می شوند معمولا به برنامه های خرد شهرت دارند.

درباره نویسنده

پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را در داخل و خارج از کشور انجام داده ام. تمامی مطالبی که در اینجا می نویسم نیاز های روزانه من بوده است و کاربرد عملیاتی دارد. مطمئنا روزی به درد شما هم می خورد، پس با دقت بخوانید!

نوشته های مرتبط