آموزش کارآفرینی

کارآفرینی، یکی از کلید های محرک اقتصاد ماست. بیشتر کارهای موجود در جامعه، از طریق کسب و کارهای کوچکی ایجاد شده اند که به وسیله شخص کارآفرین، خیلی از افرادی که قصد خلق کسب و کار آنلاین بزرگ را داشتند، به وجود آمده اند. افرادی که کارآفرینی را برای آزادی بیشتر، خود سرپرستی و کنترل بیشتر بر زندگی خود انتخاب می کنند. به عنوان نتیجه، افرادی که کسب و کار آنلاین را با تجربه قبلی خود بدون هیچ آموزشی شروع می کنند، موفقیت آنچنانی کسب نکرده اند.  دانشمندان معتقدند که این نسل، دارای فرهنگ قوی کارآفرینی هستند که به صورت فردی و یا گروهی اجتماعی موفق در ناحیه زندگی، ملیت و در مقیاس جهانی سبب برتری آنان می شود. تمام این موارد باید با استانداردهای جهانی برای آموزش کارآفرینی، توسعه یابد؛ تا میانسال و جوان برای موفقیت در اقتصاد کارآفرینی، آماده شوند.
آموزش کارآفرنی، فرآیند آموزش مادام العمر است، که بهتر است هرچه زودتر شروع شود. فرآیند آموزش باید از مدارس ابتدایی در همه ی مقاطع تحصیلی شروع شود، این فرآیند باید شامل آموزش بزرگسال نیز باشد. این استانداردها و اجزای لازم برای آموزش کارآفرینی باید چهارچوبی برای معلمان باشد؛ معلمان باید دانش آموزان و دانشجویان را برای ساخت هدف مناسب، آموزش فعالیت ها و ارزیابی مخاطبین مورد نظر تربیت کنند. با استفاده از این چهارچوب، دانش آموزان به صورت برنامه ریزی شده، بیشتر در فعالیت های آموزشی دخالت دارند؛آزمایشات آنان را قادر می سازد تا نیازهای خود به اکتشاف و خلق فرصت های کارآفرینی را توسعه دهند؛ و مهارت خود در شروع موفق کار و مدیریت کسب و کار خود را با استفاده از برداشت هایی از این فرصت ها، تعمیم دهند.

آموزش کارآفرینی

آموزش کارآفرینی

آموزش کارآفرینی باید شامل هر دو دانش آکادمیک و مهارت تمرینی برای آمادگی افراد جوان برای مسئولیت و کارآفرینی باشد. رفتار نسل کارآفرین و مهارت آنها برای یافتن فرصت ها، در مدرسه نمایان می شود. از همان زمان، جوانان باید تحت تعلیم قرار بگیرند تا بتوانند از همان دوران، فرصت های خود را شناسایی کنند و توانایی تصمیم گیری برای انتخاب آنها را داشته باشند. تمام این فرآیند ها برای تربیت کارآفرینان، مستلزم دانش آکادمی و تجربه، به همراه یکدیگر می باشد. در مدرسه و در زمان شکل گیری، دانش آکادمی به تنهایی برای تربیت کافی نیست. دانش آموزان باید از همان دوران تحت تربیت تجربی قرار گیرند و برای انتخاب فرصت های خود، اعتماد به نفس کافی را دریافت کنند.
موضوع اصلی در زمینه آموزش کارآفرینی این است که، آموزش این مقوله با آموزش دیگر مقوله ها مثل اشتغال، متفاوت است. آغاز یک فعالیت با موضوع مشاوره مدیریت آن کاملا متفاوت است. دست یابی به این منظور، در گرو ارائه دروسی است که مهارت های دانش آموزان و دانشجویان را در زمینه مدیریت، برقراری ارتباط، تولید فرآورده های جدید، داشتن فکر خلاق و دسترسی به نوآوری فناورانه تقویت کند. دیگر زمینه های کاری و تحقیق که برای رشته کارآفرینی اهمیت دارند شامل موارد زیر می باشد: آگاهی از تعداد مشاغلی که کارآفرین می تواند انتخاب کند، توانایی رویارویی صحیح با ابهامات، ویژگی هایی که شخصیت کارآفرین را تعریف می کند و بالاخره موانعی که در هر یک از مراحل اجرای کارها وجود دارد. سالمن با این نتیجه رسید که موضوع آموزش کارآفرینی بر اساس خواسته ها و نیازهای رو به رشد بازار، دائما در حال تحول و دگرگونی است. دانشجویان باید آماده باشند تا در شرایط محیط کارآفرینی که ماهیتی ساختار نیافته و غیر مطمئن دارد، رشد کرده و بر مشکلات چیره شود.
تمام مراکز آموزش عالی که در آن ها دروس کارآفرینی ارائه می شود، مبنای کار خود را روی سه موضوع اصلی استوار کرده اند:
۱- آموزش کارآفرینی
۲- فعالیت های مشاوره ای به کارآفرینان
۳- تحقیق در مورد کارآفرینی
امروزه تلاش قابل توجهی در خصوص آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها انجام می پذیرد که منجر به ایجاد برنامه هایی برای آموزش کارآفرینی شده است. در کشورهای توسعه یافته، این مباحث به چارت درسی افزوده شده است و علاقه مندان می توانند به آن رشته گرایش داشته باشند. در غیر اینصورت، این آموزش ها را می توان در موسسات آموزش عالی به کارآفرینان ارائه داد.

درباره نویسنده

پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را در داخل و خارج از کشور انجام داده ام. تمامی مطالبی که در اینجا می نویسم نیاز های روزانه من بوده است و کاربرد عملیاتی دارد. مطمئنا روزی به درد شما هم می خورد، پس با دقت بخوانید!

نوشته های مرتبط